Bijdrage om mee te doen

Je kunt de eerste keer vrijblijvend komen ‘proeven’ hoe je het vindt. Bovendien kunnen we dan allemaal ervaren of we als mensen onderling een klik hebben, want iedereen heeft z’n eigen karakter en achtergrond immers. Gezelligheid en samen genieten is het grote motto van onze eetclub.

JOIE DE VIVRE, is een Franse uitdrukking, die levensvreugde en levenslust betekent. En dat delen we heel graag binnen onze groep, vandaar dat we het onderling goed met elkaar moeten kunnen vinden en dat lukt het best met tevreden en optimistische mensen. Zware onderwerpen passen dus niet bij de insteek van onze eetclub. Plezier, vrolijkheid en gezelligheid zeker wel.

Wil je na je proefavond graag meedoen, dan vragen we een kleine bijdrage van € 29,50 om je als deelnemer bij onze eetclub officieel aan te sluiten. Ons clubjaar loopt van 1 september tot 1 september. Je deelname is in die periode geldig. Na die periode kun je een nieuwe periode van september tot september aangaan (of eventueel opzeggen). De betaling van je bijdrage kun je via een tikkie voldoen nadat je op proef hebt meegedaan en als je je officieel wil aansluiten.

Sluit je pas in februari of later aan bij onze club, dan halveren wij de deelname-bijdrage naar € 15 tot onze zomerstop in juni t/m aug.

Kostendekkend en maatschappelijk bijdragen met deze recreatieve eetclub

Met de kleine bijdrage van alle deelnemers worden de jaarlijkse kosten voor de website & hosting betaald. Maar ook de diverse vragenpot kaartensets. Ook de kosten van de flyer ter promotie van de eetclub worden ermee betaalt. Tevens worden de wervingsactiviteiten voor nieuwe deelnemers en advertentiekosten met de kleine bijdragen gedekt. Er is dus geen winstbejag, directe kosten worden gedekt. We zijn een recreatieve club, geen officiële vereniging en zeker geen commercieel bedrijf. Er wordt dus ook geen factuur toegezonden aan deelnemers. Uitsluitend een jaarlijks tikkie.

Bewaking gezellige sfeer (restitutievoorwaarden)

*De organisator bewaakt een harmonieuze gezellige sfeer en onderneemt gepaste actie als er sfeerontwrichting en/of privacyschending plaatsvindt, waardoor het eventueel kan voorkomen dat deelname aan de club kan eindigen voor degene die dit veroorzaakt. Het groepsbelang staat altijd voorop en een fijne sfeer bewaken ook. Restitutie van de deelnamebijdrage is bij sfeerontwrichting of privacyschending uitgesloten, maar ook als je zelf tussentijds opzegt.