Interviews/Media

Stadskrant over onze Eetclub

Over eetclub Joie de Vivre (en andere clubs) voor Noord Hollands Dagblad (audio only)

Interview Waterlands Dagblad en Noord Hollands Dagblad

Kort Interview met NH Radio over Eetclub Joie de Vivre (en club voor wijsheidsontwikkeling).

NH Nieuws artikel

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/323662/miranda-richt-eetclub-op-speciaal-voor-de-vrouwen-in-de-zaanstreek