Wachtlijst

Er is op dit moment door onze populariteit een korte wachtlijst van vrouwen die ons concept enorm zien zitten en heel graag mee willen doen maar doordat er maximaal 16 plekken beschikbaar zijn en we nu vol zitten, is er dus een korte wachtlijst ontstaan. Het kan namelijk voorkomen dat dames door ziekte, veranderde privéomstandigheden, heel druk op het werk zijn of toch meer een praatgroep zoeken voor de bespreking van moeilijkere onderwerpen afscheid nemen. En dan kan iemand op de wachtlijst de vrijgekomen plek innemen.

Wij zijn een groep voor levensgenieters en houden ons graag met levenslust en levensvreugde bezig. Diepgang schuwen we zeker niet maar hoeft niet primair gericht te zijn op problemen maar wel op allerlei vormen van schoonheid en groeibevorderende levenslessen. De vragenpot kan ook tot verrassende verhalen leiden. Het hoort gewoon bij ons concept.

Wil je je graag inschrijven en op de wachtlijst komen? Doe dat vooral. Bij de overgang naar een nieuw eetclubseizoen dat weer in september start, ontstaat er wellicht nog ruimte voor 1 of 2 nieuwe deelnemers. We willen uiteraard een enthousiaste en levenslustige eetgroep samenstellen met hele leuke vrouwen met een positieve energieke vibe, dus vrouwen die het onderling uitstekend met elkaar kunnen vinden. In het tweede seizoen van onze eetclub is er een vaste en solide kerngroep ontstaan waarbij dat het geval is.